Sammanfattning


Här kommer en liten sammanfattning av det allra viktigaste ifrån #hardukollpådinplast :)

Vad är det för plast?
1 - Polyetentereftalat/PET
2 - Polyeten hög densitet
3 - PVC
4 - Polyeten låg densitet
5 - Polypropylen/propenplast
6 - Polystyren
7 - Övriga plaster

Att komma ihåg:
▪ INGEN plast bör hettas upp eller användas tillsammans med varma livsmedel då värme ökar risken för att kemikalier släpper ifrån plasten.
▪ Undvik plasterna 3, 6 och 7.
▪ Se upp för farliga tillsatsämnen.
▪ Återvunnen plast kan innehålla lite vad som helst, även om den är testad mot bisfenol och ftalater så kan den innehålla andra farliga ämnen.

Återvunnen plast


Varje år tillverkas det cirka 280 ton plast och eftersom naturen inte kan bryta ner den så är det ju superbra att den kan återanvändas. Det finns dock en baksida med det:

När det kommer till återvunnen plast är det svårt att ha koll på vilka gifter och kemikalier den kan innehålla. Återvunnen plast kan nämligen innehåller vad som helst, kanske hormonstörande pvc eller PET-plast? Även en del farliga tillsatser som blivit tillsatta tidigare kan finnas kvar.

Idag finns det leksaker gjorda av återvunnen plast som är testade för ftalater och bisfenol. Det kan dock finnas andra farliga ämnen i plasten.

Avdelningschefen för miljögifter på Naturskyddsföreningen skrev för två år sedan att hon inte skulle låta sina barn leka med leksaker gjorda av återvunnen plast och rekommenderade inte andra barn att göra det heller. Även @ekoleko är tveksamma till återvunnen plast och har därför valt att inte sälja det.

Jag ställer mig själv tveksam till leksaker gjorda av återvunnen plast, mestadels för att jag anser att all plast är problematisk, speciellt om den ska användas utomhus där solen värmer upp den vilket ökar risken för att farliga kemikalier kan släppa.

-------------------------------------------------------------------
Information tagen ifrån:

http://ekoleko.se/produkter/plastleksaker/

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/giftfria-leksaker-i-plast/

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/atervunnen-plast/

Övriga plaster


Här samlas de övriga plasterna som både kan vara farliga och ofarliga. Här beskriver jag några av dem:

Polykarbonat (PC) är en hård genomskinlig plast som tillverkas av det hormonstörande ämnet bisfenol a. Den kan bla finnas i tillbringare, nappflaskor och i cd-fodral.

Biobaserade plaster som är gjorda av tex potatisstärkelse eller majs vilket ofta är ett bättre alternativ till de andra plasterna.

Polyamid är en plast som ofta används som syntetisk textil. Det är en ofarlig plast om den inte innehåller farliga tillsatsämnen, som tex perfluorerade ämnen. Den kan också finnas i stekspadar där det cancerogena ämnet metylendianilin har hittats även om det är förbjudet i livsmedelgodkänd plast.

ABC-plast är bla. uppbyggd på ämnen som är cancerframkallande, misstänkt hormonstörande, allergiframkallande och giftiga för vattenlevande organismer. Plasten ses dock som en ofarlig plast trots sitt innehåll pga att de är så hårt bundna till varandra. Det används också få tillsatsämnen i plasten. Den finns bland annat i leksaker och dammsugare.

Polyuretan (PUR) finns också i denna kategori vilket är en plast som kan vara okej men som också kan släppa farliga kemikalier. Den ses som ofarlig när den används i kläder men i möbler och elektronik kan den vara behandlad med flamskyddsmedel. Vid förbränning av denna plast frigörs det dock farliga kemikalier.

Även om en del plaster som ingår i siffran 7 är ofarliga rekommenderas det ändå att vi undviker plast som är märkt med siffran 7. Detta pga att det är svårt att veta vilken av alla plaster en produkt är gjord utav.

Nu har jag gått igenom plasterna 1-7 men misströsta ej, jag ska gå igenom återvunnen plast också :) Trevlig kväll!

---------------------------------------------------------------
Information tagen ifrån:

Den onda badankan. Ditt barn och de osynliga gifterna. Av Katarina Johansson

http://m.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast
Upp