Återvunnen plast


Varje år tillverkas det cirka 280 ton plast och eftersom naturen inte kan bryta ner den så är det ju superbra att den kan återanvändas. Det finns dock en baksida med det:

När det kommer till återvunnen plast är det svårt att ha koll på vilka gifter och kemikalier den kan innehålla. Återvunnen plast kan nämligen innehåller vad som helst, kanske hormonstörande pvc eller PET-plast? Även en del farliga tillsatser som blivit tillsatta tidigare kan finnas kvar.

Idag finns det leksaker gjorda av återvunnen plast som är testade för ftalater och bisfenol. Det kan dock finnas andra farliga ämnen i plasten.

Avdelningschefen för miljögifter på Naturskyddsföreningen skrev för två år sedan att hon inte skulle låta sina barn leka med leksaker gjorda av återvunnen plast och rekommenderade inte andra barn att göra det heller. Även @ekoleko är tveksamma till återvunnen plast och har därför valt att inte sälja det.

Jag ställer mig själv tveksam till leksaker gjorda av återvunnen plast, mestadels för att jag anser att all plast är problematisk, speciellt om den ska användas utomhus där solen värmer upp den vilket ökar risken för att farliga kemikalier kan släppa.

-------------------------------------------------------------------
Information tagen ifrån:

http://ekoleko.se/produkter/plastleksaker/

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/giftfria-leksaker-i-plast/

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/atervunnen-plast/
Upp